Georgij Nazarov i Nazarov Tim neće raditi u periodu od 26.aprila do 7.maja 2019. godine.

Na Vaša pitanja putem e-maila : life@georgijnazarov.com, kao i na eventualna pitanja na našoj Facebook grupi i zahteve za članstvo odgovaraćemo od 7.maja 2019. godine.

Takođe naši brojevi telefona, 064 1111 430 ili 063 82 505 62 neće uvek biti aktivni tokom odmora.

Georgij Nazarov i Nazarov Tim žele Vam sretan Uskrs i sve predstojeće praznike!