Seminar Georgij Nzarova na Rt-u Veslo u septembru

Naši polaznici su dosadašnjim iskustvima potvrdili da su seminar i saveti koje su dobili od Georgijeva Nazarova zaista transformirajući. Mnogi od njih su uspeli da poboljšaju svoje navike u ishrani, postignu veći nivo mentalnog i emocionalnog blagostanja, kao i da...