Obaveštenje : za Skype individualne konsultacije, namenjene ljudima iz inostranstva, u periodu od 5.febrauara do 30.marta davaćemo popust od 20% do 40% ! Prijave i rezervacije Skype konsultacija na naše brojeve telefona iili putem e-mail primamo do 15.decembra ili od 5.febrauara 2017. Više informacija putem naših brojeva telefona 064/1111-430 ili 063/82-505-62.