Video sa Seminara zdravog života održanog na Zlatiboru u jesen 2009. godine.