Prvi deo reportaže sa Seminara zdravog života Zlatibor 2009. U ovoj reportaži ukratko ćete videti koncept Sistema zdravog života nazarov, kao i sadržaj Seminara zdravog života. Organizator seminara je Georgij Nazarov.