Sa velikom radošću najavlujemo novo predavanje Georgij Nazarova u Vršcu.

Subota 20.april od 18h. Tema : “Male tajne za velike promene”

Predavanje je besplatno, svi su dobrodošli!