Predavanja Georgij Nazarova mogu se organizovati na ruskom i englesom jeziku. Određeni naslovi takođe su dostupni na ovim jezicima.