Više informacija o seminaru i prijavama, možete pronaći ovde