Sa zadovoljstvom Vam najavljujemo tradicionalni oktobarski seminar Georgij Nazarova u Beloj Crkvi!
Ove godine seminar ce se održati od 2. do 4. oktobra 2015.
Detaljnije informacije objavicemo u septembru nakon odmora.