Ovom prilikom obaveštavamo Vas da Georgij Nazarov, raspisuje konkurs za organizovanje njegovih predavanja i seminara u periodu od marta do juna 2016. godine.
Vaše predloge i ponude možete slati na naš e-mail life@georgijnazarov.com.