Vairagya Ranko Stoiljković je autorizovani učitelj Ashtanga Yoge Level 2 od strane Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Instituta, koji se nalazi u Mysoru u Indiji.  Poslednjih dvadeset godina profesionalno podučava različite grane Yoge a od 2008. Ashtanga Yogu u tradiciji Sri K. Pattabhi Jois-a i Sri R. Sharath Jois-a, koja je danas jedna od najznačajnijih duhovnih praksi na svetu.

Sanskritska reč “Ashtanga” označava osam nivoa koji korespondiraju sa osam različitih praksi kreiranih kao sredstva za kontrolu uma i pročišćenje unutrašnjeg bića: jama (moralna pravila), nijama (samopročišćenje i proučavanje), asana (pozicija), pranajama (kontrola disanja), pratjahara (kontrola čula), darana (koncentracija), djana (meditacija) i samadi (kontemplacija).

U početku fokus je na svakodnevnom vežbanju asana, odnosno pozicija, da bi telo postalo fleksibilno i snažno, što je preduslov za stabilnost uma.  Akcenat je na vinjasi, specifičnom sistemu povezivanja disanja i pokreta, koji stvara toplotu, izaziva unutrašnje pročišćenje i poboljšava cirkulaciju. Ključni elementi fokusa tokom vežbanja su pozicija (asana) sa kontrakcijama (banda), disanje (uđaji) i mesta na koja usmeravamo pogled (drišti), a cilj je usklađivanje svih ovih elemenata kako bi se umirio um.

Ashtanga Yoga Shala Beograd nalazi se na adresi Dečanska 11, I sprat, 11 000 Beograd.

Kontakt telefon: 064 3539079

Kontakt e-mail: vairagyaranko@gmail.com

Web adresa: www.ashtangayogabelgrade.com

Link za Facebook Page: https://www.facebook.com/AshtangaYogaBelgrade/