Obaveštavamo Vas da se seminar Georgij Nazarova koji je bio planiran 25. i 26. aprila 2015. u restoranu Mali Raj Igalo
ODLAŽE iz tehničkih razloga do daljneg.