Seminari i radionice u narednom periodu :

  • 11.maj predavanje u Pančevu
  • 12.maj radionica u Beogradu
  • 18. maj besplatno predavanje u Beogradu, više informacija ovde
  • 25. i 26. maj predavanja u Zrenjaninu